ช่วงรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร 8 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00
 • ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59
 • หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจํานวน

ประเภทการแข่งขัน

 • 5 KM
 • 3 KM
 • 300 M

ค่าสมัคร

 • ทั่วไป 750 THB
 • VIP 1,500 THB
 •  

รุ่นไหน..มาแรง

ผู้สนับสนุน

 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 200,000 บาท
 • MOS dental group 100,000 บาท
 • Strauman Group Thailand Co.,Ltd. 100,000 บาท
 • หอพักบ้านหมิว 100,000 บาท
 • บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด 100,000 บาท
 • บริษัท แอลดีซี จำกัด (มหาชน) 100,000 บาท พร้อมซุ้มกาแฟสดและของรางวัล
 • บริษัท โอสถอินเตอร์ จำกัด (C-20) 100,000 บาท
 • บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) (Veldent) 100,000 บาท
 • บริษัทอะโกลวเนชั่นแนลจำกัด 50,000 บาท
 • คลินิกทันตกรรมอัศวานันท์ 50,000 บาท
 • TRUTH dental clinic 50,000 บาท
 • Q Ad สนับสนุนป้ายงาน มูลค่า 50,000 บาท
 • บางกอกเมดิเคิลพลัส 25,000 บาท
 • บริษัท Dio implant (Thailand) 25,000 บาท
 • รพ. เปาโล พหลโยธิน 25,000 บาท
 • บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 25,000 บาท
 • บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเมนท์ 25,000 บาท
 • บริษัท อะไลน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 25,000 บาท และบูธ 5,000 บาท
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนประกันกลุ่มของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • บริษัท ซี.ยู.เดนท์เอนเทอร์ไพรส์ จำกัด Photo booth และของรางวัล
 • Bangkok dental imaging center Photo booth
 • บริษัท Duckking จำกัด น้ำดื่ม 350 ml 2,400 ขวด
 • บ้านปูรีสอร์ท ตราด บัตรที่พักมูลค่า 6,400 บาท
 • บริษัท โอซูก้า นิวทราซูติคอล จำกัด น้ำดื่ม Pokari sweat จำนวนเท่าผู้สมัคร
 • OSS hydroxy 10,000 บาท (บูธแสดงสินค้า)
 • บริษัท เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ 10,000 บาท (บูธแสดงสินค้า)
 • ทันตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 38 สนับสนุนซุ้มอาหาร 20,000 บาท
 • ทันตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 47 สนับสนุนซุ้มอาหาร 20,000 บาท
 • ทพ.อุดม อนุรักษ์วงศ์ศรี CU Dent 45 สนับสนุนซุ้มอาหาร 20,000 บาท
 • ศ.​ ดร. ทพ.​ พรชัย​ จันศิษย์​ยานนท์ CU Dent 47 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ผศ.ทพญ.อนงค์นาฏ ภักดีณรงค์ CU Dent 20 และ รศ. ทพญ.ภรณี พีรานนท์ CU Dent 21 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ผศ.ทพญ. อรอนงค์ วนิชจักร์วงศ์ CU Dent 32 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพ.วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ CU Dent 34 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทันตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 36 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • รศ.ทญ.สุปราณี วิเชียรเนตร CU Dent 36 นายกสมาคมนิสิตเก่าทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ผศ.ทพ.ดร.สุชิต พูลทอง CU Dent 39 อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพ. สุรชัย พาณิชย์วิสัย CU Dent 40 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทันตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 42 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพ.สมยศ นะลำเลียง CU Dent 43 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • Dr.J เพื่อรอยยิ้มที่แข็งแรง โดย ทพญ. จุไรภรณ์ วิจักขณวงศ์ CU Dent 43 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทันตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 44 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพ.มงคล ทวีปรังษีพร CU Dent 44 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทันตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 46 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทันตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 48 สนับสนุนซุ้มอาหาร 12,400 บาท
 • ทันตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 49 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • คลินิกฟันพ่อแม่ลูก โดย ทพ. ศุภสิทธิ์ ศันสนีย์วิทยกุล CU Dent 49 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • บจ อิซปาล คอร์ปอเรชั่น โดย ทพญ. สุกัญญา ธรรมธัชอารี CU Dent 49 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • โรงพยาบาลบางพลี โดย ทพญ. จุฬามณี สุขพรหม CU Dent 49 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพญ. นีรชา ตั้งไตรธรรม CU Dent 49 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพ.ธราธร -ทพญ.ฐิติมา ธนาลาภสกุล CU Dent 49 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพญ. ศิริพร ศิลปสคราญ CU Dent49 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพ. ปรันตป์ สุเนตนันท์ CU Dent 49 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพญ. เนติรัตน์ บุญนันทกุล, ทพญ. วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ , ทพญ. พนิตนาฏ อึ้งภากรณ์ CU Dent 49 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทันตแพทย์จุฬาฯ รุ่น 50 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพ.วิสุทธิ์ ศิริสุข CU Dent 52 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพ.ธานัน จารุประกร CU Dent 52 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • Saitawan Dental Clinic โดย ทพญ. สายตวัน อุ่นเมืองเพีย CU Dent 52 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ทพญ. ภัคพร ภัทราพรนันท์ CU dent 57 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • B2B4Dent โดย ทพญ ปองกานต์ กาญจนวัฒนา CU Dent 75 สนับสนุนซุ้มอาหาร 10,000 บาท
 • ผศ.ทพญ. ฐิติมา ภู่ศิริ CU Dent 29 อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สนับสนุนขนม มูลค่า 10,000 บาท
 • "ขนมครกสยาม by Dent 49" ผึ้ง เอ๋ ป้อม ปุ้ม แต้ว ดา สนับสนุนขนม มูลค่า 10,000 บาท
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอาหารจำนวน 400 ชุด
 • CU Dent 39 สนับสนุนอาหาร staff 3,500 บาท
ABOUT RUN FOR FUN RUN #4

รายละเอียดกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจนำเสนอการกลับมาอีกครั้งของงานเดิน-วิ่ง วิ่งไปยิ้มไปครั้งที่ 4 Run For Fun Run #4 Back To The Freshy เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกทันตแพทย์ คณาจารย์ นิสิต บุคลากรและผู้ที่สนใจ โดยครั้งนี้ ได้จัดแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ระยะทาง คือวิ่ง ระยะทาง 5 กม. (มีถ้วยรางวัล), วิ่ง ระยะทาง 3 กม. (ไม่มีถ้วยรางวัล) และ เดินระยะทาง 300 ม. (ไม่มีถ้วยรางวัล) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่นและสวยงามตลอดเส้นทาง และอิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิด ภายหลังจากที่ได้ออกกำลังกายแล้ว

Where

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

When

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 06.00-09.00

Who

 • นิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ครอบครัว หรือเพื่อน (ต้องสมัครผ่านทันตแพทย์)
 • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • นิสิตหลังปริญญาและ นิสิตปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • บุคลากรในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • ผู้สนับสนุนที่เข้าเกณฑ์
RUN FOR FUN RUN #4

ประเภทระยะเดิน-วิ่ง

 • วิ่ง ระยะทาง 5 กม. : Bib สีชมพู

  ผู้ชนะการแข่งขัน overall ชาย และ หญิง อันดับ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล จากสมาคมนิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (สนทจ.)

 • วิ่ง ระยะทาง 3 กม. : Bib สีฟ้า (ไม่มีถ้วยรางวัล)
 • เดิน ระยะทาง 300 เมตร : Bib สีเหลือง (ไม่มีถ้วยรางวัล)

กติกาการแข่งขัน (ระยะทาง 5 กม. , ภายใน 1 ชั่วโมง 30 นาที)

 • 1. ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องได้รับความยินยอมและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
 • 2. การแสดงตน ผู้สมัครต้องมีหมายเลข BIB ตรงตามการลงทะเบียน และต้องติดหมายเลข BIB ตลอดการแข่งขันเสมอ
 • 3. การจับเวลา การแข่งขันจะใช้เวลา "Gun Time" ในการวัดผลแพ้ชนะอย่างเป็นทางการ
 • 4. การปล่อยตัว ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทและต้องออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา
 • 5. กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 • 6. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกติกา ให้รายงานตัวหลังเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ ภายในเวลา 30 นาที
 • 7. หลัง 30 นาที ถ้าไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์
 • 8. ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านจุด check point และแสดงสัญลักษณ์เพื่อรับรางวัล
 • 9. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ นามสกุล ตรงกับที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ผู้ที่ใช้เบอร์วิ่งของผู้อื่น และชื่อไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถรับรางวัลได้
 • 10. การประท้วง สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย
 • 11. คำตัดสินของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
RUN FOR FUN RUN #4

แผนที่เส้นทางวิ่ง