ช่วงรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร 8 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00
 • ปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม 2566 เวลา 23.59
 • หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจํานวน

ประเภทการแข่งขัน

 • 5 KM
 • 3 KM
 • 300 M

ค่าสมัคร

 • ทั่วไป 750 THB
 • VIP 1,500 THB
 •  

จำนวนนิสิตเก่าที่ลงทะเบียนตามรุ่น 6 ลำดับแรก

PINHATHAI RUN
0

รุ่นที่ 49

0

รุ่นที่ 64

0

รุ่นที่ 17

0

รุ่นที่ 25

0

รุ่นที่ 10

0

รุ่นที่ 20

ABOUT RUN FOR FUN RUN #4

รายละเอียดกิจกรรม

สมาคมนิสิตเก่าทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภูมิใจนำเสนอการกลับมาอีกครั้งของงานเดิน-วิ่ง วิ่งไปยิ้มไปครั้งที่ 4 Run For Fun Run #4 Back To The Freshy เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างสมาชิกทันตแพทย์ คณาจารย์ นิสิต บุคลากรและผู้ที่สนใจ โดยครั้งนี้ ได้จัดแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ระยะทาง คือวิ่ง ระยะทาง 5 กม. (มีถ้วยรางวัล), วิ่ง ระยะทาง 3 กม. (ไม่มีถ้วยรางวัล) และ เดินระยะทาง 300 ม. (ไม่มีถ้วยรางวัล) ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่นและสวยงามตลอดเส้นทาง และอิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิด ภายหลังจากที่ได้ออกกำลังกายแล้ว

Where

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

When

17 ธันวาคม 2566

Who

 • นิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ ครอบครัว หรือเพื่อน (ต้องสมัครผ่านทันตแพทย์)
 • อาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • นิสิตหลังปริญญาและ นิสิตปริญญาโท คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 • บุคลากรในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผู้สนับสนุนที่เข้าเกณฑ์
RUN FOR FUN RUN #4

ประเภทระยะเดิน-วิ่ง

 • วิ่ง ระยะทาง 5 กม. : Bib สีชมพู : ค่าสมัคร ทั่วไป 600 บาท, VIP 1,500 บาท

  ผู้ชนะการแข่งขัน overall ชาย และ หญิง อันดับ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล จากสมาคมนิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (สนทจ.)

 • วิ่ง ระยะทาง 3 กม. (ไม่มีถ้วยรางวัล) : Bib สีฟ้า
 • เดิน ระยะทาง 300 เมตร (ไม่มีถ้วยรางวัล) : Bib สีเหลือง

กติกาการแข่งขัน (ระยะทาง 5 กม. , ภายใน 1 ชั่วโมง 30 นาที)

 • 1. ผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องได้รับความยินยอมและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง
 • 2. การแสดงตน ผู้สมัครต้องมีหมายเลข BIB ตรงตามการลงทะเบียน และต้องติดหมายเลข BIB ตลอดการแข่งขันเสมอ
 • 3. การจับเวลา การแข่งขันจะใช้เวลา "Gun Time" ในการวัดผลแพ้ชนะอย่างเป็นทางการ
 • 4. การปล่อยตัว ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนเข้าสู่เส้นสตาร์ทและต้องออกตามจุดที่กำหนดตามกติกา
 • 5. กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
 • 6. นักวิ่งผู้ติดอันดับรางวัลและปฏิบัติถูกต้องตามกติกา ให้รายงานตัวหลังเข้าเส้นชัยต่อคณะกรรมการ ภายในเวลา 30 นาที
 • 7. หลัง 30 นาที ถ้าไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์
 • 8. ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านจุด check point และแสดงสัญลักษณ์เพื่อรับรางวัล
 • 9. ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่มีชื่อ นามสกุล ตรงกับที่ลงทะเบียนสมัครวิ่ง ผู้ที่ใช้เบอร์วิ่งของผู้อื่น และชื่อไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ ไม่สามารถรับรางวัลได้
 • 10. การประท้วง สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังจากเข้าเส้นชัย
 • 11. คำตัดสินของคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
RUN FOR FUN RUN #4

แผนที่เส้นทางวิ่ง

ค่าสมัคร

 • ประเภทธรรมดา 750 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อวิ่งแขนสั้น และเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย
 • ประเภท VIP 1,500 บาท ผู้สมัครจะได้รับ เสื้อวิ่งแขนสั้น เสื้อโปโล และเหรียญรางวัลหลังเข้าเส้นชัย

ขั้นตอนการสมัคร

 • 1. ลงทะเบียนเพื่อสมัครที่เว็บไซต์ www.runforfunrun2023.com
 • 2. กรอกข้อมูลเพื่อสมัคร เลือกระยะ/ประเภทการสมัคร ให้ตนเองและผู้ติดตาม (ไม่จำกัดจำนวน)
 • 3. เลือกขนาดไซส์เสื้อ (วิธีวัดขนาดเสื้อ วางเสื้อที่ใส่ได้พอดีบนพื้นเรียบ แล้ววัดใต้วงแขนลงมา 1 นิ้ว จากซ้ายไปขวาแล้วคูณ 2 (หน่วยวัดเป็นนิ้ว) แล้วนำมาเทียบกับตาราง (ขนาดที่วัดได้ + - ไม่เกิน 1 นิ้ว))
 • 4. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุขุมวิท 57 บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 149-2-72366-1 นางสมศรี สุดเสงี่ยม และ น.ส.จุฑามาศ เกษมกุลศิริ เพื่องานเดิน-วิ่ง การกุศลครั้งที่ 4 ทันตะจุฬาฯ
 • 5.แนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครและยืนยันการสมัคร (แนบได้มากกว่า 1 รายการ)
 • 6. ทีมงานตรวจสอบยืนยันการชำระเงิน
 • 7. ผู้สมัครรอรับอีเมล์แจ้งผลอนุมัติการสมัครจาก runforfunrun2023@gmail.com

กำหนดการรับเสื้อ

วัน และ เวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งทาง เว็บไซต์ www.runforfunrun2023.com, email และ line OA สามารถรับเสื้อได้ที่สมาคมนิสิตเก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (สนทจ.) ชั้น 1 ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กรณีต้องการรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กรุณาบันทึกที่อยู่ในการจัดส่ง และโอนเงินค่าจัดส่งตัวละ 50 บาท พร้อมค่าสมัคร

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • คณะผู้จัดกิจกรรม มีการวางแผนการปฎิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน
 • ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดฯ และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงาน และการแข่งขันไปใช้ในทางพาณิชย์
 • คณะผู้จัดกิจกรรมคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าแข่งขัน
 • กรณีเหตุสุดวิสัย ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือสถานที่จัดงาน โดยจะให้เกิดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมงานน้อยที่สุด
RUN FOR FUN RUN #4

ตารางกิจกรรม

8 สิงหาคม 2566

8.00 น เริ่มเปิดลงทะเบียนทาง website

31 สิงหาคม 2566

18.00 น ปิดการลงทะเบียน

17 ธันวาคม 2566

05:30 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

05:50 น. กิจกรรมวอร์มอัพ อบอุ่นร่างกาย

06:00 น. พิธีเปิดงาน RUN FOR FUN RUN #4

06:20 น. Check in ระยะ 5 กม.

06:30 น. ปล่อยตัว ระยะ 5 กม.

06:40 น. Check in ระยะ 3 กม.

06:45 น. ปล่อยตัว ระยะ 3 กม.

06:50 น. ปล่อยตัว ระยะ 300 ม.

7.00 น ซุ้มอาหารเปิดให้บริการ

8.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

09:00 น. ปิดงาน